ολιστικές υπηρεσίες για δημιουργία ή ανάπτυξη εταιρειών εμπορίου, φιλοξενίας & εστίασης

click the button

executive assistant for
HoReCa & Commercial Companys


Έργο μας είναι, η σύμπραξη στην δημιουργία ενός νέου καταστήματος σας
ή στην αύξηση των κερδών της εν λειτουργία επιχειρησής σας.
Παρέχουμε εξατομικευμένες ολιστικές λύσεις,
σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς,
Εμπορίου - Φιλοξενίας - Εστίασης
Τις υπηρεσίες μας όπως, μεσιτική, μελετητική, κατασκευαστική, συμβουλευτική, μπορείτε να τις αξιοποιήστε, συνολικά ή μεμονωμένα.

 

Η big plan λειτουργεί ως project producer & παρέχει τον ολιστικό κεντρικό συντονισμό μετουσίωσης επένδυσης σε έργο.
Συναρμολογεί εξειδικευμένες συνεργασίες ως τμήματα διεκπεραίωσης της παραγωγής-κατασκευής του έργου, βάση χρόνο-οικονομικού διαγράμματος.
Για κάθε τομέα έργου, δημιουργούνται ανεξάρτητες συμφωνίες μεταξύ της επενδυτικής εταιρείας, με συνεργάτη που θα καταθέσει το καλύτερο "πακέτο" προσφοράς. Με ρήτρα & ασφάλεια. Ο συντονιστής εξασφαλίζει το έργο με επιλαχούσα εταιρεία. 


 Η ολιστική κάλυψη των υπηρεσιών μας, εξυπηρετεί το σχεδιασμό της ιδέας σας, την δημιουργία της, αλλά και την ανάπτυξής της.
Τα έργα μας έχουν διαμορφώσει την αισθητική της αγοράς σε διαφορετικούς κλάδους τα τελευταία 35 χρόνια, δημιουργώντας νέες ταυτότητες,
με ολοκληρωμένες έννοιες αρχιτεκτονικής αισθητικής, λειτουργικότητας και 
επιχειρηματικού αποτελέσματος.

---

big plan

υπηρεσίες

σχεδιασμός
& ταυτότητα


- ανάλυση υπάρχοντος ή νέου concept
- επιχειρηματικό σχέδιο & μάρκετινγκ
- εταιρική ταυτότητα χώρων & προϊόντων
- εκτίμηση ακινήτων & λειτουργικών αναγκών τους
- αρχιτεκτονικά & μηχανολογικά προσχέδια
- χρονοδιάγραμμα & προϋπολογισμός έργου

μεσιτική
κατασκευή


- εύρεση νέου χώρου
- αξιολόγηση επένδυσης
- ολοκληρωμένα σχέδια εφαρμογής
- άδειες κατασκευής & λειτουργίας
- κατασκευή έργου & συμβάσεις
- επίβλεψη & ημερολόγιο έργου
- έρευνα υλικών, εξοπλισμού και προϊόντων

συμβουλευτική
& ανάπτυξη


- σχεδιασμός νέων προϊόντων
- αναβάθμιση concept, νέα θέση στην αγορά
- ασφαλίσεις κατασκευών, υποδομής και λειτουργίας
- lean management
- βελτίωση πωλήσεων & αγορών
- εφαρμογή νέων κανόνων αγοράς, ανάπτυξη social
- σχεδιασμός ανάπτυξης εταιρείας, franchise


* κάθε νέο έργο υπογράφεται μετά από τουλάχιστον 2 οικονομικές προσφορές ανά εργασία.
* σε κάθε έργο αναλαμβάνουμε τον συντονισμό όλων των εργασιών που θα απαιτηθούν.
* μετά την οριστική μελέτη, για κάθε έργο υπογράφεται χρονοδιάγραμμα.


η big plan, αποπνέει ιδιότητες που υπερβαίνουν το άθροισμα των δυνατοτήτων των μελών της.

what do you want professionally

evolution or revolution

big plan partners
 
Αθήνα - Αργολίδα - Πύργος - Μύκονος - Σαντορίνη - Κύπρος
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε